Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową https://www.jazon.com.pl/budownictwo zwany dalej „Sklep” jest JAZON Sp. z o.o., ul. Wysockiego 164a, 15-167 Białystok, NIP: 966-14-02-585 REGON: 0508512771, KRS: 0000024255. nr telefonu 85 654 46 20 , jazon@jazon.com.pl
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej handel@jazon.com.pl, nr telefonu 85 676 19 77.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
 4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie https://www.jazon.com.pl/budownictwo.
 5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 6. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się w regulaminie, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.jazon.com.pl/budownictwo prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 1. Właściciel – JAZON Sp. z o.o., ul. Wysockiego 164a, 15-167 Białystok, NIP: 966-14-02-585 REGON: 0508512771, KRS: 0000024255. nr telefonu 85 654 46 20 , jazon@jazon.com.pl
 1. Klient – Przedsiębiorca - podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 3. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 4. Newsletter– usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail/imienia i nazwiska.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 7. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 8. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
 9. Dropshipping – usługa skierowana do Przedsiębiorców, polegająca na przesyłaniu towaru do ich klienta za pośrednictwem usług Właściciela https://www.jazon.com.pl/budownictwo.


 

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty email.
Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://www.jazon.com.pl/budownictwo i stanowiącej integralną część Regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
 4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. IV ust. 9 Regulaminu.
 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 6.  Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
 • dostępu do statusu oraz historii zamówień;
 • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
 • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
 • zamówienia Produktu,
 • zmiany swoich danych;
 • zmiany swojego hasła;
 • sprawdzenia swojego zamówienia.
Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez:
 • wysłanie wiadomości e-mail na adres: handel@jazon.com.pl;
Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 9., tzn. dokona zakupów bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej. Zarówno Klient, który złoży zamówienie w sposób wskazany w pkt. 9 jak i zarejestrowany na stronie sklepu, otrzyma informacje dotyczące stanu zamówienia.


 

V. Realizacja zamówień

 1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. 
 2. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
 3. Klientami nie mogą być osoby fizyczne nieposiadające działalności gospodarczej.
 4. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, 
 • wybór formy płatności;
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuję”;
 • wysłanie potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w rozdz. IV pkt. 9., powinien podać:
 • Nazwę i ilość produktów
 • imię i nazwisko odbiorcy;
 • dokładny adres dostawy;
 • dane do wystawienia faktury vat
 • numer telefonu kontaktowego;
 • adres e-mail zamawiającego.

VI. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia:
  a) przelewem na podstawie faktury pro forma

b) dokonania płatności gotówką w siedzibie firmy JAZON Sp. z o.o., ul. Wysockiego 164a, 15-167 Białystok

VII. Ceny

 1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w PLN i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 2. Dla Klienta Przedsiębiorcy wiążąca jest cena produktu przesłana w potwierdzeniu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia przesłane do Przedsiębiorcy jest momentem zawarcia umowy kupna sprzedaży.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki, udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję”, potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu Internetowego, są to:
 • Kurier (firma przewozowa ustalana jest w sposób indywidualny);.
 • Odbiór osobisty w siedzibie firmy JAZON Sp. z o.o., ul. Wysockiego 164a, 15-167 Białystok
Termin dostawy jest ustalany w sposób indywidualny z każdym Klientem w potwierdzeniu zamówienia. Maksymalny termin dostawy w stosunku do Klienta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Klient ma prawo do wydłużenia sprzedawcy czasu realizacji. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Klient może odstąpić od umowy. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i  dni wolne od pracy, dostawy nie są realizowane. Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Klient go otrzyma, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep Internetowy. Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy. Towary dostarczane są na terenie Polski.

IX. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

X. Usługa Newslettera

 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.
 2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter
 4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
 5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

XI. Dropshipping.

 1. Klient może skorzystać z usługi Dropshoppingu poprzez:
 • Podanie danych w formularzu rejestracyjnym;
 • Złożenie zamówienia na określone produkty;
 • Podanie danych do doręczeń.
Administrator oświadcza, że otrzymał zgodę od swojego klienta do udostępnienia danych w celu przesłania produktu za pośrednictwem w modelu Dropshipping. Przedsiębiorca oświadcza, że doręczy towar zgodnie z treścią zamówienia które otrzyma od Klienta. Administrator ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych do doręczeń oraz za złożenie zamówienia za swojego Klienta. Zwroty i reklamacje rozpatruje Przedsiębiorca, u którego złożono zamówienie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego towaru przez Administratora do jego klienta maksymalnie w ciągu 30 dni.

XII. Pozostałe

 1. Regulaminy są dostępne pod adresem: https://www.jazon.com.pl/budownictwo.
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
 3. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
 4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera

icon-shipping

Ekspresowa wysyłka

Wszystkie zamówienia realizujemy na bieżąco.

icon-assistance

Wsparcie techniczne

Chętnie doradzimy przy wyborze urządzeń oraz narzędzi. Pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie.

icon-quality

Produkt polski

Od projektu po realizację - wszystkie etapy produkcji odbywają się w Polsce.

icon-questions

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, chętnie udzielimy odpowiedzi.